Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN INSPIM 2018

PERKARA SASARAN
90% pencapaian tahap kepuasan pelanggan jabatan luar terhadap perkhidmatan yang ditawarkan
  • > 90%
90% sasaran pelaksanaan latihan INSPIM berdasarkan pencapaian bilangan kursus
  • 58 Program Latihan
Pelanggan memberikan penilaian 82% sebagai tanda berpuashati dengan perkhidmatan latihan yang ditawarkan
  • > 82%
INSPIM mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 
  • < 2 OFI Teguran MS ISO
Melaksanakan tidak melebihi 1 Tanggungjawab Sosial Korporat untuk melaksanakan program latihan
  • < 1 TSK (CSR)
Markah Sistem Merit dan Demerit (SMD) kakitangan sekurang-kurangnya 95% bagi memastikan kakitangan INSPIM berdisplin
  • > 95% Pemarkahan SMD
Sekiranya kami gag
 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap 6 bulan sekali iaitu Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember.
al menunaikan janji kami diatas, sila hubungi: PENGURUS BESAR : 06 - 3350334 / 3350939.

Muat turun Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 di bawah

© 2018 INSPIM. All Rights Reserved
Tarikh Kemaskini :
General update: 20-06-2019 06:59