Piagam Pelanggan

Print

PIAGAM PELANGGAN INSPIM 2019

PERKARA SASARAN TEMPOH JANUARI HINGGA DISEMBER 2019
90% pencapaian tahap kepuasan pelanggan jabatan luar terhadap perkhidmatan yang ditawarkan
  • > 90%
95.69%
90% sasaran pelaksanaan latihan INSPIM berdasarkan pencapaian bilangan kursus
  • 50 Program Latihan
56.0% (28 siri)
Pelanggan memberikan penilaian 82% sebagai tanda berpuashati dengan perkhidmatan latihan yang ditawarkan
  • > 82%
92.5%
INSPIM mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015 
  • < Teguran / OFI Kurang dari 2
3 OFI - Audit SIRIM pada 25- 26 Julai 2019
Melaksanakan tidak melebihi 1 Tanggungjawab Sosial Korporat untuk melaksanakan program latihan
  • < 1 TSK (CSR)
6 TSK (CSR) telah dilaksanakan sehingga 26 November 2019
Markah Sistem Merit dan Demerit (SMD) kakitangan sekurang-kurangnya 95% bagi memastikan kakitangan INSPIM berdisplin
  • > 95% Pemarkahan SMD
100%
 
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan dipaparkan setiap 6 bulan sekali iaitu Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember.

Muat turun Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2019 di bawah

LAPORAN PENCAPAIAN PELANGGAN JANUARI - DISEMBER 2019