1. MAKLUMAT PENGIRIM
Nama :
Jabatan :
Alamat :
E-mail :
No. Telefon :
No. Telefon Bimbit :
2. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BERKAITAN PENGURUSAN PROGRAM LATIHAN INSPIM
3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN BERKAITAN PENGURUSAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN INSPIM
Terima kasih diatas kerjasama yang diberikan. Borang Cadangan Penambahbaikan Pengurusan INSPIM ini akan dihantar terus ke email Korporat INSPIM dan akan diambil tindakan oleh pegawai yang berkenaan. UNTUK TINDAKAN BAHAGIAN KORPORAT
TARIKH TERIMA :