TUJUAN PROGRAM 5S

5S adalah akronim untuk 5 kata-kata Jepun : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke. 5S ialah teknik Jepun akan menguruskan dan memperbaiki tempat kerja  secara berterusan .

Untuk mencapai tahap produktiviti lebih tinggi, 5S adalah prinsip yang cukup popular di amalkan di dunia. Dianggap sebagai batu asas produktiviti lebih tinggi dan peningkatan kualiti, 5S ialah pendekatan Jepun unik untuk pengurusan ruang pejabat / kerja asas . Jika diterjemahkan, 5S bererti Pengurusan Rumah Tangga  dan tempat kerja Yang Baik.

Melalui 5S, kesemua warga kerja termasuk pihak pengurusan akan dilibatkan untuk menjaga persekitaran tempat bertugas. Amalan 5S ini menanam  pekerja-pekerja dengan mentaliti Kaizen, iaitu, satu sikap untuk peningkatan berterusan.